Training: Modelare și analiză business cu Unified Modelling Language (UML)

Susținut de:
Modelare și analiză business cu Unified Modelling Language (UML)

Cursul prezintă o abordare sistematică în analiza si modelarea business a sistemelor software utilizând limbajul de modelare Unified Modelling Language (UML). Prima parte a cursului reprezintă o introducere în conceptele-cheie ale modelării structurale și comportamentale business, care sunt acoperite în detaliu prin studii de caz și sesiuni interactive. A doua parte a cursului prezintă tipurile de diagrame UML, împreună cu exemple relevante pentru modul în care acestea pot fi utilizate în situații din viața reală. Cursul are aplicabilitate imediată și se bazează pe ateliere de lucru despre utilizarea UML pentru modelarea specificațiilor funcționale și a diferitelor scenarii de business.

Din temele prezentate:

  • Introducere în modelarea business și UML.
  • Modelarea business a funcționalităților sistemelor software. Cazuri de utilizare, Diagrame de activități cu unul și mai mulți actori.
  • Modelarea statică a sistemelor software. Diagrame de clase. Identificarea și modelarea relațiilor între clase.
  • Relația de generalizare. Relația de asociție, agregare și compoziție. Diagrama de obiecte.
  • Modelarea dinamică a sistemelor software. Gestionarea interacțiunilor între componente.
  • Diagrama de stări. Diagrama secvențială. Diagrama de stări. Tranziții între stări.
  • Corelarea diagramei use-case cu diagrama de stări. Diagrama de comunicare. Diagrama de componente și deployment.

Trainer: ALEXANDRA CERNIAN, Lector la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București

Vrei să afli mai multe detalii?