Training: Planificare strategică

Susținut de:
Planificare strategică

Planificarea este un proces prin care organizațiile încearcă să anticipeze schimbările și să se adapteze în așa fel încât să asigure atingerea obiectivelor organizaționale. Planificarea strategică stabileşte direcţia şi obiectivele, în timp ce planificarea operaţională se referă la luarea de decizii zilnice la nivele mai joase ale organizaţiei. Planificarea strategică se orientează spre a face lucruri bune (lucrurile care trebuie = eficacitate), iar planificarea operaţională, spre a face lucrurile bine (lucrurile cum trebuie = eficienţă).

La finalul acestui curs participanții vor fi capabili:

  • Să identifice componentele strategiei și ale managementului strategic
  • Să înțeleagă conceptele de strategie, management strategic și politică organizațională
  • Să înţeleagă rolul planificarii pentru obtinerea rezultatelor;
  • Să își stabilească obiective pentru a merge în direcţia corectă
  • Să comunice eficient cu echipa, atât în situații individuale, cât și în sedințe
  • Să gândească strategic şi să-şi alinieze echipa la misiunea companiei

Trainer: ELENA BADEA, Strategy Consultant & Executive Coach, Managing Director, Valoria

Vrei să afli mai multe detalii?