ESG: modul sănătos al companiilor de a face bani

Lectură: 3 minute
ESG: modul sănătos al companiilor de a face bani

În contextul global al preocupărilor crescânde privind sustenabilitatea și responsabilitatea socială a companiilor, conceptul ESG (Environmental, Social, and Governance) a devenit din ce în ce mai relevant.

În România, legislația actuală și viitoare impune companiilor obligația de a raporta informații legate de ESG, deschizând drumul către o schimbare semnificativă în modul în care organizațiile abordează aceste aspecte.

Oportunități strategice și valoare reală

Noile cerințe de raportare aduc cu sine o schimbare fundamentală ce implică o expansiune semnificativă a indicatorilor-cheie de performanță (KPIs). Aceștia trebuie monitorizați și raportați dar, în același timp, impun aceleași standarde pentru toate companiile.

Această evoluție promite să reducă în mod semnificativ posibilitatea de greenwashing, oferind o transparență mai mare în privința angajamentului real al companiilor față de sustenabilitate.

La nivel organizațional, înseamnă o schimbare majoră de la situația în care un departament ESG se ocupa exclusiv de aceste aspecte, la faptul ca aproape toți angajații vor contribui în mod activ la aceste procese.

De aceea este important să explorăm câteva dintre restricțiile legislative existente și viitoare, beneficiile asociate și importanța pregătirii angajaților de la toate nivelurile prin traininguri specializate.

Legislația ESG transpusă în România

În prezent, România se aliniază tendințelor globale prin adoptarea și implementarea unor reglementări care impun obligativitatea raportării ESG pentru companii.

România a început să implementeze directivele europene ESG în legislația sa națională. Până în prezent, acestea s-au concretizat în obligația pentru anumite companii să elaboreze rapoarte ESG anuale.

Se preconizează că această tendință va continua, companiile fiind supuse unor cerințe din ce în ce mai stricte pentru a adera la standardele ESG.

Această mișcare vine în contextul în care investitorii și consumatorii devin din ce în ce mai interesați de modul în care afacerile își gestionează impactul asupra mediului, angajaților și comunităților în care activează.

Conform ultimelor reglementări, companiile listate la Bursa de Valori București și cele cu statut de entități de interes public vor fi obligate să prezinte rapoarte ESG începând cu anul financiar 2023.

Aceste rapoarte vor trebui să acopere aspecte precum emisiile de carbon, gestionarea resurselor naturale, condițiile de muncă, diversitatea și egalitatea de gen.

Beneficiile raportării ESG pentru companii

1. Acces la finanțare sustenabilă

Companiile care își gestionează sustenabilitatea afacerilor în mod eficient devin atractive pentru investitorii care prioritizează criteriile ESG în deciziile lor de investiții. Astfel, acestea au mai multe șanse de a obține finanțări sustenabile și de a se bucura de costuri mai scăzute ale capitalului.

2. Îmbunătățirea reputației

O raportare transparentă și angajată în privința aspectelor ESG consolidează încrederea investitorilor, clienților și angajaților. Companiile devin mai reziliente în fața riscurilor reputaționale și se bucură de o imagine pozitivă în ochii consumatorilor.

3. Reducerea riscurilor

Identificarea și gestionarea corespunzătoare a riscurilor ESG pot ajuta companiile să evite amenzi și să facă față mai bine schimbărilor legislative sau condițiilor de piață neprevăzute.

4. Inovare și eficiență

Abordarea problemelor ESG aduce frecvent cu sine o oportunitate de inovare. Companiile care integrează practici durabile în operațiunile lor pot descoperi modalități de a deveni mai eficiente din punct de vedere economic și de a-și diversifica veniturile.

Necesitatea educației corporative în domeniul ESG

Pentru a implementa cu succes practici ESG, companiile din România trebuie să investească în educația culturii organizaționale. Acest proces trebuie să înceapă de la nivelul top managementului și să se extindă către toți angajații, inclusiv cei din departamentele operaționale.

1. Traininguri pentru management

Conducerea companiilor trebuie să fie bine informată și conștientă de importanța ESG. Trainingurile pentru top management ar trebui să se axeze pe strategii de integrare a principiilor ESG în planurile de afaceri și deciziile strategice.

2. Conștientizare pentru angajați

Trainingurile ar trebui să ofere informații clare și concrete despre impactul activităților cotidiene asupra aspectelor ESG. Angajații trebuie să înțeleagă că fiecare acțiune contează și că sunt parte a efortului comun de a contribui la sustenabilitate.

3. Monitorizarea performanței ESG

Implementarea unui sistem de monitorizare a performanței ESG este crucială. Angajații trebuie să fie instruiți să colecteze și să raporteze date relevante pentru a asigura conformitatea cu standardele impuse de legislație.

În concluzie, România se îndreaptă către o eră în care raportarea ESG devine o obligație esențială pentru companii.

Beneficiile asociate acestei schimbări sunt semnificative, iar investiția în educație angajaților în domeniul ESG este crucială pentru succesul implementării acestor practici.

Companiile care adoptă o abordare proactivă în gestionarea aspectelor ESG nu numai că se conformează noilor reglementări, dar și construiesc bazele unei creșteri durabile și responsabile.

Nu uita să distribui articolul!

Articole Similare: